Hero Home

PRIVACY STATEMENT MAZE-ONE
Inleiding
Wij respecteren de privacy van bezoekers en gebruikers van de website en proberen deze privacy zo goed mogelijk te beschermen. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken via info@maze-one.com

Wie zijn wij?
Maze-One B.V. (“Maze-One”) is een bureau dat gespecialiseerd is in online marketing
Wij zijn gevestigd aan de Johann Siegerstraat 10, 1096BH te Amsterdam en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72280719

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: cookies, ip adressen, n.a.w gegevens uit het contact formulier
Ook verwerken wij persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en bij telefonisch contact. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, denk hier bijvoorbeeld aan het meesturen van je cv voor een sollicitatie. De medewerkers van Maze-One die exclusief toegang hebben tot deze persoonsgegevens op een extra beveiligd deel van onze servers zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken;
Wij analyseren de web-statistieken, zodat we de website optimaal kunnen laten werken, maar ook om te bepalen welke content populair is;
Via jouw surfgedrag op onze website doen we onderzoek om beter inzicht te krijg in onze klanten. Dit doen we alleen met jouw toestemming (Zie hiervoor ons Cookie Statement).

Welke rechten heb jij?
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@maze-one.com

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. We zullen die verwerking dan zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Toestemming intrekken:bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Als je toestemming voor een verwerking wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij de toezichthouder: Als je denkt dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, dan horen we dat natuurlijk graag. Je hebt daarnaast de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”).

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen en eventuele wettelijke verplichtingen.

Grondslagen van de verwerkingen
Wij verwerken de meeste gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang: voor marketingdoeleinden en om je op de hoogte te houden van nieuws, informatie en events die voor jou interessant kunnen zijn. Verder verwerken we bepaalde gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes. Lees hiervoor ons Cookie Statement.

Beveiliging
Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens hebben wij de volgende maatregelen genomen:
Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en encryptie.
We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de browser.
Alle medewerkers van Maze-One die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Derden
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’, maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een email serviceprovider, een hosting provider en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Maze-One.

Links
Op de website van Maze-One is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Maze-One is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Wijzigingen
Wij kunnen af en toe wijzigingen aanbrengen in ons privacy beleid. Het is daarom verstandig geregeld dit Privacy Statement door te nemen voor het meest actuele privacy beleid van Maze-One.

Versie 1.0

Januari 2019