Hero Home

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING MAZE-ONE

Voorwoord
Wij respecteren de privacy van bezoekers en gebruikers van de website en proberen deze zo goed mogelijk te beschermen. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Wie zijn wij?
Maze-One B.V. ("Maze-One") is een bureau gespecialiseerd in online marketing
Wij zijn gevestigd aan de Johann Siegerstraat 10, 1096BH te Amsterdam en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72280719

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: cookies, IP-adressen, en andere gegevens uit het contactformulier
Wij verwerken ook persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en via telefonisch contact. Soms vragen wij om uw persoonsgegevens die relevant zijn voor de betreffende situatie, denk bijvoorbeeld aan het toesturen van uw cv voor een sollicitatie. De medewerkers van Maze-One die exclusief toegang hebben tot deze persoonsgegevens op een extra beveiligd deel van onze servers zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Wij bewaren diverse persoonsgegevens van contactpersonen om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren. Zo bewaren wij contactgegevens om u te kunnen bereiken;
Wij analyseren de webstatistieken, zodat wij de website optimaal kunnen laten werken, maar ook om te bepalen welke content populair is; Via uw surfgedrag op onze website doen wij onderzoek om beter inzicht te krijgen in onze klanten. Dit doen wij alleen met uw toestemming (zie onze cookieverklaring).

Welke rechten heeft u?
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Informatie en inzage: Uiteraard kunt u zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij vertellen u graag meer over hoe en waarom wij deze gegevens verwerken.
Rectificatie: Heeft u het idee dat wij verkeerde informatie over u hebben? Laat het ons weten dan passen wij het aan.
Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat wij voor andere doeleinden (administratie of ontdubbeling bijvoorbeeld) deze gegevens nog moeten verwerken.

Restriction: If you feel that we are processing your personal data incorrectly or incorrectly, then you can also have that processing limited.

Bezwaar (verzet): U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen die verwerking dan zo spoedig mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de GDPR om uw persoonsgegevens over te dragen. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen.

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Als u toestemming voor een verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.

Een klacht indienen bij de toezichthouder: Als u vindt dat wij niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelen, dan horen wij dat natuurlijk graag. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens ("AP").

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is gerelateerd aan het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen en eventuele wettelijke verplichtingen.

Grondslagen van de verwerking
Wij verwerken de meeste gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang: voor marketingdoeleinden en om u op de hoogte te houden van nieuws, informatie en evenementen die voor u van belang kunnen zijn. Daarnaast verwerken wij bepaalde gegevens met uw toestemming: dit betreft met name online trackingmethoden. Lees hiervoor onze Cookieverklaring.

Beveiliging
Om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben wij de volgende maatregelen genomen:
Servers en apparaten van onze medewerkers zijn voorzien van actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en encryptie. Wij versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). U kunt dit zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de browser.
Alle medewerkers van Maze-One die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Derden
Voor de uitvoering van onze diensten huren wij dienstverleners in. Dit zijn geen 'derde ontvangers', maar verwerkers. Zo werken wij samen met een e-mailserviceprovider, een hostingprovider en maken wij gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Maze-One.

Andere websites
Op de website van Maze-One zijn een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Maze-One is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze partijen persoonsgegevens verwerken.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Albacross
Wij informeren u over de verwerking van persoonsgegevens namens Albacross Nordic AB ("Albacross").

Informatie die wordt verzameld uit cookies die op uw apparaat zijn geplaatst en die als persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt, worden verwerkt door Albacross, een platform dat diensten aanbiedt op het gebied van bezoekersidentificatie en advertentie-targeting met kantoren in Stockholm en Krakau. Zie hieronder voor de volledige contactgegevens.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is dat het Albacross in staat stelt om een aan ons en onze website verleende dienst (bijv. "Intent" dienst) te verbeteren, door gegevens toe te voegen aan hun database over bedrijven. De databank van Albacross zal naast "Intent Data" ook worden gebruikt voor gerichte reclamedoeleinden richting bedrijven en voor dit doel zullen gegevens worden overgedragen aan derde datadienstverleners. Voor alle duidelijkheid: gerichte reclame heeft betrekking op bedrijven, niet op individuen. 

De gegevens die door Albacross worden verzameld en gebruikt om dit doel te bereiken zijn informatie over het IP-adres van waaruit u onze website heeft bezocht en technische informatie die Albacross in staat stelt om verschillende bezoekers van hetzelfde IP-adres uit elkaar te houden. Albacross slaat het domein van de formulierinvoer op om het IP-adres te kunnen correleren aan uw werkgever.

Voor volledige informatie over onze verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar de Privacy Verklaring van Albacross.

 

Wijzigingen
Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid. Het is daarom verstandig om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken voor het meest actuele privacybeleid van Maze-One.

Version 1.1

April 2022